Διατροφική Εκπαίδευση

 

 
 
Το πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης εστιάζει στην εκμάθηση κάποιων βασικών γνώσεων διατροφής. Αποτελείται από δομημένες συνεδρίες στις οποίες όμως δεν παρέχεται διαιτολόγιο. Σε κάθε συνεδρία βλέπουμε μαζί το ημερολόγιο διατροφής και βάση αυτού υπάρχει καθοδήγηση ούτως ώστε να βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απώλειας βάρους και επιθυμούν να έχουν ορισμένες γνώσεις ούτως ώστε να μάθουν να ελέγχουν πιο αποτελεσματικά την πρόσληψη των θερμίδων χωρίς να εξαρτώνται από κάποιο διαιτολόγιο. Εναλλακτικά απευθύνεται και σε άτομα που έχουν παραπάνω κιλά αλλά δυσκολεύονται να ακολουθήσουν στην καθημερινότητα τους ένα αυστηρό διαιτολόγιο.

Σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης λειτουργεί ως ‘’προετοιμασία’’ για τη διαδικασία απώλειας βάρους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.