Θέσεις Εργασίας

 

 
 
Θέση Διαιτολόγου
Εάν είστε πτυχιούχος διαιτολόγος και ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε στο γραφείο μας παρακαλούμε στείλτε το CV σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση επισυνάπτοντας τους τίτλους σπουδών και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η απασχόληση είναι καθημερινή part-time. Επιθυμητή η συνοδευτική επιστολή.

Απαραίτητα Προσόντα:
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Μεταπτυχιακός τίτλος
  • Επαγγελματική συμπεριφορά
  • Υψηλή εξοικείωση με την τεχνολογία


Θέση Γραμματέα
Εάν ενδιαφέρεστε για γραμματειακή υποστήριξη τα απαραίτητα προσόντα είναι άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, πτυχίο Lower και πτυχίο ECDL. Παρακαλούμε στείλτε το το CV σας στην παρακάτω ηλ. διεύθυνση. Θα προτιμηθούν κάτοικοι Κερατσινίου ή γειτονικών περιοχών ή άτομα που διαθέτουν μεταφορικό μέσο. Ενδιαφερόμαστε για μόνιμη συνεργασία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μόνο εάν αναζητείτε κάποια απασχόληση σε πιο μόνιμη βάση και όχι για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα. Η θέση είναι part time απασχόλησης.

Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και αποστέλλονται στην διεύθυνση metavolizein2007@gmail.com